Training Materialen

Op deze pagina vindt u ondersteunend materiaal voor onze producten. Dit zijn materialen die informatie geven over het veilige gebruik van een geneesmiddel. Deze materialen zijn door de overheid goedgekeurde documenten (zogenaamde risicominimalisatiematerialen).

Klik op om te downloaden:

FB_10_08_90_01_Trainingsmateriaal.pdf

FB_10_08_91_01_Trainingstatus.pdf

FB_10_08_93_01_Voorschrijvers_Checklist.pdf 

FB_10_08_94_01_Informatie_en_Toestemmingsformulier_voor_de_Patient.pdf

FB_10_08_96_01_Biopsie_Rapport.pdf 

FB 060870_01 Samenvatting van de Productkenmerke_SMPC.pdf

FB 060871_01 Bijsluiter informatie voor de patient_PIL.pdf